Máte záujem pracovať v našom kolektíve ?

Čo všetko potrebujem doložiť k žiadosti o preukaz vodiča vozidla taxislužby?

 1. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z registra trestov zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na akejkoľvek pobočke Slovenskej pošty.
 2. Výpis z evidenčnej karty vodiča (nie starší ako 3 mesiace) – dokument nie je potrebné nutne dokladať – stačí, ak budete súhlasiť so zabezpečením výpisu z evidenčnej karty vodiča zo strany úradu, ale pokiaľ tento dokument dodáte, bude všetko vyriešené rýchlejšie. Výpis dostanete na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste Vášho trvalého bydliska.
 3. Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča, vystaví praktický lekár, stačí lekárovi nahlásiť, že potrebujete doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča. Odporúčame Vám pre istotu vytlačiť si dokument, ktorý je voľne dostupný na internete v tomto odkaze.
 4. Dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča, vystaví dopravný psychológ, zoznam dopravných psychológov, na ktorých sa môžete obrátiť, nájdete v tomto odkaze.
 5. Farebnú fotografiu – rozmery 35 x 45 mm.
 6. Kópiu vodičského preukazu.
 7. Doklad o úhrade správneho poplatku v hodnote 50€. • Obchodné meno: Lipa Milan-Pedy Video
 • Miesto podnikania : Sasinkova 14, 909 01 Skalica
 • Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu : 1360089058 / 0200
 • IČO: 354 97 114
 • IČ DPH : SK1029214659
 • Telefónne spojenie: +421 902 715 815
 • E-mail: lipa.milan@gmail.com