Objednávkový formulár

Požadovanú cestu je nutné zadať minimálne pol hodinu pred plánovaným počiatkom cesty. 
Objednávka je považovaná za akceptovanú až v momente, keď Vám príde potvrdzovacia sms/mail.

Objednávka

Spiatočná cesta

Poznámka

  • Obchodné meno: Lipa Milan-Pedy Video
  • Miesto podnikania : Sasinkova 14, 909 01 Skalica
  • Bankové spojenie: VÚB a.s., číslo účtu : 1360089058 / 0200
  • IČO: 354 97 114
  • IČ DPH : SK1029214659
  • Telefónne spojenie: +421 902 715 815
  • E-mail: lipa.milan@gmail.com